yin yoga in drachten
Yoga Retreat 2020
ALGEMENE VOORWAARDEN

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Na het betalen van de aanbetaling (50%) van het totale bedrag is je plek  gereserveerd.
De aanbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

1.3. Een maand van te voren ontvangt de deelnemer de factuur voor de overige 50%.
De factuur dient binnen 14 dagen worden voldaan anders komt je gereserveerde plek te vervallen.

1.4 Als deelnemers besluiten te annuleren, hebben zij het recht op terugbetaling van een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.

– Tot 1 maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
Daarna is er geen restitutie meer mogelijk. Wel is het mogelijk om je geboekte plaats te geven aan een andere deelnemer indien dit 24 uur voorafgaand aan het retreat aan Yn balâns yoga wordt doorgegeven.

1.5 Yn balâns yoga heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma.

1.6 Deelname aan de activiteiten is vrijwillig. Deelnemers mogen afzien van een bepaald onderdeel in het programma. Dit wordt echter niet gecompenseerd in de kosten.

1.7 Yn balâns Yoga heeft het recht de retreat te annuleren indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

1.8 Het programma van het retreat is onder voorbehoud, eventuele wijzigingen worden tijdig aan de deelnemers doorgegeven.

Aansprakelijkheid

2.1 Deelname aan de retreat is op eigen risico. Yn balâns yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer.

2.2. Yn balâns Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan persoonlijke spullen van de deelnemer.

2.3 Lichamelijke klachten dienen voorafgaand aan een activiteit gemeld te worden bij de docent.

2.4 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Yn balâns yoga voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een cursus of retraite.

Huisregels van Locatie Meerzigt

3.1. Tijdens de retreat deel je een kamer met een andere deelnemer. Er wordt verwacht dat je respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaat.

3.1. Roken op de slaapkamers en in de gemeenschappelijke ruimten is niet toegestaan.

3.2. Van de deelnemers wordt verwacht zorgvuldig met de spullen van Meerzigt om te gaan.
Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.