Selecteer een pagina

Privacyverklaring

[siteorigin_widget class=”FT_Widget_Slider”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”FT_Widget_Separator”][/siteorigin_widget]

Privacyverklaring

Yn Balâns Yoga, gevestigd aan de Elte Martens Beimastrjitte 8, 9261 VJ te Eastermar, hecht veel waarde aan jouw privacy en doet er alles aan om deze gegevens te beschermen. Ik gebruik en verwerk alleen de gegevens die ik nodig heb voor het verlenen van mijn diensten. Ook ga ik erg zorgvuldig om met de informatie die ik nodig heb om mijn dienst te kunnen voeren. Hieronder lees je meer over het privacy beleid.

Persoonsgegevens die Yn Balâns Yoga verwerkt

Yn Balâns Yoga verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je verstrekt tijdens een inschrijving;
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Yn Balâns Yoga kan verwerken:

– Gezondheid, tijdens de inschrijving (van bijvoorbeeld het yoga weekend) heb je de mogelijkheid om aan te geven of er bijzonderheden zijn het gebied van jouw gezondheid. Dit kunnen wij nodig hebben om de lessen en het programma goed op jou af te kunnen stemmen. Deze gegevens worden niet verspreid of gedeeld.

Doelen verwerken persoonsgegevens

Yn Balâns Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief (indien je hier toestemming voor hebt gegeven: het is altijd mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief);
– Contact met je op te nemen (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) indien dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld wijzigingen in het lesrooster);
– Yn Balâns Yoga analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Bewaringstermijn persoonsgegevens

Yn Balâns Yoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik moet mij daarbij houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen, zo verplicht de Belastingdienst mij om jouw factuurgegevens (waaronder personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yn Balâns Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Yn Balâns Yoga kunnen links staan naar websites van andere organisaties. Yn Balâns Yoga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s. Ook is Yn Balâns Yoga niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de gelinkte websites.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, zodat wij gebruik kunnen maken van Google Analytics. Ik gebruik Google Analytics om mijn bezoekersaantallen bij te houden en om te bekijken hoe mijn bezoekers de website gebruiken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe je dit precies moet doen, kun je vinden bij www.deconsumentenbond.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit betekent dat we de gegevens die we van jou hebben naar jou toe kunnen sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@ynbalansyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, wil ik je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen: zorg ervoor dat je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan je paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) niet meer zichtbaar zijn. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in het privacy beleid 

Yn Balâns Yoga behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan gerust een e-mail naar info@ynbalansyoga.nl.

Contactgegevens 

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Yn Balâns Yoga
Anne van der Vaart
Elte Martens Beimastrjitte 8
9261 VJ, Eastermar
06 13 23 26 32
www.ynbalansyoga.nl
Info@ynbalansyoga.nl